BEELDDENKEN

Tijdens de begeleiding van hooggevoelige kinderen kwam ik tot de ontdekking dat veel van deze kinderen leerproblemen hebben. Het moeilijk kunnen concentreren is hier een onderdeel van, maar er is meer. Een grote groep van deze kinderen lijkt de leerstof niet te begrijpen en heeft zeer veel moeite om het te onthouden. Via één van mijn cliënten kwam ik in aanraking met beelddenken en de training ‘Ik leer anders’. Ik heb de training gevolgd en ben sinds 2014 gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’. 

Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel.

BASISTRAINING "IK LEER ANDERS"

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ beginnen we met het opruimen in het hoofd. De informatie krijgt een vaste plek waardoor de kinderen meer grip krijgen op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Dit geeft ook rust in het hoofd.

Verder leer ik de kinderen zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat ze het snappen en kunnen onthouden. Deze techniek kun je leren toepassen binnen vier sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school.

We gaan aan het werk met de volgende basisinformatie:

  • Alfabet en woorden (spelling/dictee)
  • Cijferveld, rekenen, tafels, breuken en procenten
  • Klokkijken (digitaal en analoog)
  • Tips voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen enz.

Contact