HULPVERLENING THUIS OF OP SCHOOL

Ik ben als onderaannemer in dienst bij Papilio trainingen.

Papilio is een bij de Gemeente gecontracteerde organisatie. Specialist in begeleiding in de eigen omgeving (netwerk) van het kind en diens gezin of de Cliënt en zijn netwerk. Deze begeleiding wordt geboden binnen verschillende wettelijke kaders en financieringsvormen (Jeugdwet en WMO).

Papilio is gecontracteerd bij 6 Inkoop Regio’s als hulpverlener voor individuele begeleiding en de kosten kunnen vergoed worden uit Zorg in Natura (Z.I.N.).

Dit betekent dat vergoeding mogelijk is na een geldige verwijzing voor zorg. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een iets andere wijze. Toegang geschied via een jeugd- of wijkteam, de Gemeente zelf of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een huisarts of  jeugdarts kan eventueel ook doorverwijzen. Informeer bij uw gemeente hoe (jeugd)hulp wordt geregeld. 

Andere gemeentes werken ook met P.G.B. waaruit vergoed kan worden.

Deze begeleiding kan, afhankelijk van de hulpvraag, ingezet worden op verschillende gebieden:

  • ondersteuning op het gebied van cognitieve, sociale en / of emotionele vaardigheden;
  • huiswerkbegeleiding en / of ondersteuning bij hoogbegaafdheid en / of beelddenken;
  • ondersteuning bij een stoornis of verstandelijke beperking;
  • familie / gezinscoaching

Hierbij maak ik gebruik van alle tools die ik in mijn rugzak heb en werk ik bij voorkeur met het hele systeem dus in de thuissituatie. Maar het kan ook bij het kind op school of op de dagbesteding. Of in een combinatie zodat het netwerk betrokken kan worden.

Contact