KINDEREN

In mijn dagelijkse onderwijspraktijk kom ik regelmatig kinderen tegen die buiten zichzelf leven. Ze houden zich veel bezig met wat anderen (van hen) denken/vinden en wat er om hen heen gebeurd. Hierdoor kunnen ze zich moeilijker concentreren en is leren lastig. Daarbij zijn ze gevoelig(er) voor prikkels van buiten. Ze voelen vaak dat ze ‘anders’ zijn dan hun klasgenootjes en kunnen zich hierdoor onzeker of eenzaam gaan voelen. Dit uit zich vaak in gedragsproblemen, vermoeidheid en/of andere lichamelijke klachten.

Deze kinderen hebben mij geïnspireerd om de leergang voor volwassenen zo aan te passen dat ik ook hen kan begeleiden bij hun reis naar Zijn. Ook hen wil ik leren om vanuit hun eigen binnenwereld te leven. Leren wie je echt bent, (zelf)vertrouwen opbouwen om in alle situaties jezelf te kunnen zijn.

Hooggevoeligheid is een mooie karaktereigenschap die je, als je de lasten onder controle hebt, als kracht kunt gebruiken. Wat is er mooier dan dit op jonge leeftijd te leren? 

Contact